SF6 utrustning

Gasen SF6 används som isolergas i ställverk, isoler- och kylmedium i transformatorer och isoler- och brytmedium i strömbrytare för hög- och mellanspänning. Detta är alla slutna system som är mycket täta och inte ger några direkta utsläpp.

En strömbrytare för hög- och mellanspänning måste finnas i elnätsystemet för att bl. a. kunna bryta strömmen vid fel och skydda männniskor och utrustning. Då strömmen bryts uppkommer en ljusbåge mellan brytarkontakterna. Brytare fyllda med SF6 gas är elektriskt isolerade och släcker effektivt ljusbågar.

SF6-apparater behöver mycket lite underhåll. De få gånger en gasfylld apparat behöver öppnas pumpas gasen över i en behållare. Efter filtrering kan gasen användas igen och åter fyllas på i apparaten.