Transformatoroljefilter

Transformatorolja används i oljefyllda transformatorer därför att den har utmärkta elektriskt isolerande egenskaper. Oljan har god stabilitet vid höga temperaturer. Det är ofta en högraffinerad mineralolja.

Oljans funktion är att isolera och släcka ljusbågar. Oljan har även en kylande funktion inne i transformatorn.

Ett transformatorfilter har till syfte att avgasa oljan och avlägsna fukt som tagits upp. Detta sker med lågt tryck och vid en temperatur av ca 70 grader Celcius. Maskinen filtrerar även oljan för att bli av med partiklar.