Slip/Gnistfilter

Kompletta filtersystem för applikationer inom bl. a. slipning och gnistning. Filtret förser arbetsstycke och slipskiva med ren olja, vilket ger många fördelar. Oljan renas med hjälp av filterstavar som sitter placerade i ett eller flera filterhus.

Filtret kan placeras i anslutning till en maskin eller på annan lämplig plats. Ett filter kan förse en eller flera maskiner med ren olja.

Storleken och antalet filterkärl beror på applikationen. Filtret kan förberedas för framtida anslutning av flera maskiner.

Vi konstruerar efter kundspecifiktation. Kontakta oss för mer information.

Slipfilter för rening av slipolja, 36 filterhus.
Slipfilter för rening av slipolja, 12 filterhus.
Gnistfilter för rening av gnistolja.
Slipfilter med skrapspel.