Personalförstärkning på konstruktionssidan.

Svenska Transorfilter har under hösten förstärkt sin bemanning med ytterligare 1 person på konstruktionssidan.