Om Svenska Transorfilter

Grundstommen i vår verksamhet är att utveckla och marknadsföra filtreringsutrustning för rening av olja vid slipning och gnistning, transformatoroljefilter, utrustning för filtrering av SF6-gas samt utrustning till kärnkraftsindustrin gällande rengöring.