Kärnkraftsindustri Rengöring

Vi konstruerar, tillverkar och utvecklar rengöringsmaskiner för service och underhåll inom kärnkraftsindustrin.

Exempel på rengöring kan vara att putsa olika former av tätningsytor t.ex. mellan reaktorlock och fläns.

Maskinerna är anpassningsbara till de flesta kärnkraftsverk. Vi kan även hjälpa kunder med konstruktion av både riggar och mockuper.

Rengöring av o-ringsspår i reaktorlock.

SF6 utrustning

Gasen SF6 används som isolergas i ställverk, isoler- och kylmedium i transformatorer och isoler- och brytmedium i strömbrytare för hög- och mellanspänning. Detta är alla slutna system som är mycket täta och inte ger några direkta utsläpp.

En strömbrytare för hög- och mellanspänning måste finnas i elnätsystemet för att bl. a. kunna bryta strömmen vid fel och skydda männniskor och utrustning. Då strömmen bryts uppkommer en ljusbåge mellan brytarkontakterna. Brytare fyllda med SF6 gas är elektriskt isolerade och släcker effektivt ljusbågar.

SF6-apparater behöver mycket lite underhåll. De få gånger en gasfylld apparat behöver öppnas pumpas gasen över i en behållare. Efter filtrering kan gasen användas igen och åter fyllas på i apparaten.

Transformatoroljefilter

Transformatorolja används i oljefyllda transformatorer därför att den har utmärkta elektriskt isolerande egenskaper. Oljan har god stabilitet vid höga temperaturer. Det är ofta en högraffinerad mineralolja.

Oljans funktion är att isolera och släcka ljusbågar. Oljan har även en kylande funktion inne i transformatorn.

Ett transformatorfilter har till syfte att avgasa oljan och avlägsna fukt som tagits upp. Detta sker med lågt tryck och vid en temperatur av ca 70 grader Celcius. Maskinen filtrerar även oljan för att bli av med partiklar.

Slip/Gnistfilter

Kompletta filtersystem för applikationer inom bl. a. slipning och gnistning. Filtret förser arbetsstycke och slipskiva med ren olja, vilket ger många fördelar. Oljan renas med hjälp av filterstavar som sitter placerade i ett eller flera filterhus.

Filtret kan placeras i anslutning till en maskin eller på annan lämplig plats. Ett filter kan förse en eller flera maskiner med ren olja.

Storleken och antalet filterkärl beror på applikationen. Filtret kan förberedas för framtida anslutning av flera maskiner.

Vi konstruerar efter kundspecifiktation. Kontakta oss för mer information.

Slipfilter för rening av slipolja, 36 filterhus.
Slipfilter för rening av slipolja, 12 filterhus.
Gnistfilter för rening av gnistolja.
Slipfilter med skrapspel.